organizatoriai
dalyviai
finansuojamas iš

Europos mokyklų be rasizmo, mokyklų už taiką ir ugdymą tinklas

Judėjimas „Mokyklos be rasizmo“ (toliau MBR) prasidėjo 1988 m. Antverpene (Belgijoje) atsakant į vis dažnėjančius agresijos, netolerancijos ir rasizmo išpuolius visuomenėje ir ekstremistinių dešiniųjų radikalų bei atvirai ksenofobiškų partijų plitimą. Jam vadovavo grupė pedagogų, kurie supranta, kad švietimas, ypač švietimo sistema, yra labai veiksmingas įrankis ugdant naują piliečių kartą, kurie pasipriešintų rasizmui bei ksenofobijai, ir kurie gintų vertybes, tokias kaip lygios teisės, taika ir dialogas.

Nuo pat įsikūrimo pradžios MBR pabandė tapti Europos švietimo centrų tinklu, kuris aktyviai kovoja prieš ksenofobišką požiūrį Europos šalyse tame sektoriuje, kuris turės didžiausią įtaką naujai piliečių kartai, t.y. švietimo sektoriuje. Jis prasidėjo kaip atviras ir lankstus įrankis orientuotas į antirasistinį ir tarpkultūrinį mokymą mokyklose, leidžiantis suvokti skirtumus ir integruoti kitų grupių kultūrinius elementus su vietos grupėmis, tokiu būdu kuriant tarpkultūrinę atmosferą, kurioje pradinukai ir jaunimas iš skirtingų vietų susipažintų vieni su kitais, vertintų vieni kitus, suprastų vieni kitus ir augtų drauge.

Kadangi MBR pradėjo veiklą kaip įrankis kovai prieš rasizmą mokyklose ir visuomenėje, nuo pat judėjimo atsiradimo buvo siekiama, kad programa ne tik skatintų tarpkultūriškumą, bet taptų instrumentu, siekiant įtraukti vertybių mokymą transversaliu ir nuolatiniu būdu į švietimo centrų mokymo programas ir mokymo metodus. MBR judėjimas palaipsniui plėtėsi ir tapo programa, kuri be to, kad siekia sustabdyti visas diskriminacijos rūšis, taip pat siekia mokyti taikiai gyventi, spręsti konfliktus ir užtikrinti pasaulinį solidarumą, apimant asmeninę ir kolektyvinę atsakomybę visų tautų ir visuomenių žmonių socialinei raidai. Kaip tik todėl ši programa dabar yra vadinama „Mokyklos be rasizmo, mokyklos už taiką ir ugdymą“ (MBR, MTU).

Šiuo požiūriu, MBR, MTU yra suprantama kaip mokykloms siūloma veiklos programa ir darbo instrumentas. Metodas, būdas teikti ir suprasti švietimą, kuris reikalauja įtraukti visą švietimo bendruomenę (mokytojus, mokinius, šeimas ir nepedagoginį personalą) siekiant tikslo sukurti teisingesnę ir paramą užtikrinančią visuomenę.

Europos Komisijos nurodymu, nuo 2007 m. projektui „Gerosios praktikos įgyvendinimas imigrantų vaikų integracijai Europos mokyklų švietimo programose“ buvo suteiktas finansavimas iš ES fondų. Šis sprendimas turėjo lemiamos įtakos MBR, MTU veiklai Europos šalyse. Sustiprėjęs, suaktyvėjęs judėjimas teigiamai įtakojo Europos šalių mainų programas, skirtas skatinti imigrantų vaikų integraciją švietimo sistemoje, tam tikslui pritaikant mokymo programas, mokymo metodus ir mokomąją medžiagą. Taip pat suteikė galimybę kurti naujus bendrą darbą palengvinančius įrankius, tokius kaip interneto svetainė ir integracijos gerosios praktikos vadovas, siekiant palengvinti kitų šalių organizacijų ir mokyklų prisijungimą prie tinklo veiklos.

Šiuo metu Europos tinkle MBR, MTU aktyviai dalyvauja:

  1. Ispanijos bendradarbiavimo taikos labui asamblėja [Asamblea de Cooperación por la Paz de España]
  2. Socialiniai veiksmai per aktyvius ugdymo metodus -Rumunija [Actiuni Sociale Prin Metode Educative Active de Rumania]
  3. Aktyvių ugdymo metodų mokymo centrai- Prancūzija [Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active de Francia]
  4. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
  5. Italijos pasauliečių judėjimas už Lotynų Ameriką [Movimiento Laici America Latina de Italia]
  6. Vuste Envis, Čekijos Respublika
diseño: circusmedia ¦ desarrollo: dátibus